Dina P. iz Visokog: Nakon namještanja strune, nestala stomačna bakterija i hijatalna hernija

Za hijatalnu herniju već je postalo poznato da je kuga modernog doba. Jedan od prvih koji je to ustvrdio jeste dr. Theodore Baroody. On se preko dvadeset godina bavio izučavanjem sindroma ovog oboljenja i na kraju zaključio kako je ona – majka svih bolesti. Nažalost, ova kuga nije zaobišla ni građane BiH. Tome najbolje svjedoči sarajevska bioenergičarka Nizama Arslan koja je do sada pomogla na stotine klijenata.

You may also like...